\r\n\r\n\r\n
Phi lê cá điêu hồng chiên giòn ( Deep Fried Red Tilapia Fillet )
  • Phi lê cá điêu hồng chiên giòn ( Deep Fried Red Tilapia Fillet )
  • Lượt xem: 18
  • Thông tin sản phẩm

Copyright © 2018 Võ Thị Kiều Thu - Thiết kế Web : NiNa Co., Ltd