\r\n\r\n\r\n
Bia Saigon Special ( chai )
  • Bia Saigon Special ( chai )
  • Lượt xem: 569
  • Thông tin sản phẩm

Thực đơn cùng loại
Bia chimay đỏ ( chai 330ml )

Bia chimay đỏ ( chai 330ml )

Red chimay beer ( 330ml bottle)

Bia chimay xanh ( chai 750ml )

Bia chimay xanh ( chai 750ml )

Blue chimay beer ( 750ml bottle )

Bia chimay xanh ( chai 330ml )

Bia chimay xanh ( chai 330ml )

Blue chimay beer ( 330ml bottle )

Bia Staropramen ( lon 500ml )

Bia Staropramen ( lon 500ml )

Staropramen beer ( 500ml can )

Bia Staropramen ( chai 330ml )

Bia Staropramen ( chai 330ml )

48,000 VND

Staropramen beer ( 330ml bottle )

Copyright © 2018 Võ Thị Kiều Thu - Thiết kế Web : NiNa Co., Ltd